sociaal

Het sociaal domein gaat over alles wat mensen direct raakt in hun bestaan: wonen, werken, naar school gaan, veiligheid, zorg en vrijetijdsbesteding. Je plek vinden in onze samenleving is best lastig. Het aantal kwetsbare burgers neemt toe en steeds meer mensen hebben moeite het tempo in het maatschappelijk verkeer bij te houden. Wij zien in Nederland de kansenongelijkheid toenemen, dat tij willen wij keren.

In het kort

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het sociaal domein. Door decentralisatie van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet staan ze aan de lat om ondersteuning dicht op de leefwereld van bewoners te organiseren. Kwaliteit en efficiëntie moeten hand in hand gaan. Geen kleine opgave. Het vraagt om visie, innovatie, daadkracht en een gezonde dosis boerenverstand. Wij koppelen onze inhoudelijke kennis en ervaring aan onze intrinsieke wens om de wereld net even beter te maken.

Gelukkig zien we ook dat er heel veel mensen en organisaties zijn die zich inzetten om de kloof te dichten door mensen te helpen die enorm gebaat zijn bij een steuntje in de rug. Deze partijen willen we, samen met overheden, helpen om het maximale uit hun initiatief te halen. We helpen overheden en sociaal ondernemers om slimmer te werken, om focus te houden op het doel, namelijk impact maken.

sociaal

Hoe kunnen we sociale voorzieningen zoals maatschappelijke opvang, jeugdzorg en  schuldhulpverlening verbeteren en goed aan laten sluiten op wat echt nodig is? Rebel geeft de sociale sector hierover advies.

Jeugdhulp

Iedereen verdient het om veilig op te groeien in een stimulerende omgeving. De decentralisaties hebben veel in de jeugdhulp op z’n kop gezet. De huidige uitdagingen in de jeugdhulp en jeugdzorg vragen veel van zowel gemeenten als zorgaanbieders. Bij dergelijke complexe vraagstukken zijn wij op ons best. We komen met vernieuwende contractvormen en aanbestedingstrajecten en ontwikkelen organisatie- en bekostigingsmodellen die kind en samenleving verder helpen.

Re-integratie & resocialisatie

Onze kijk op straffen verandert. Het aantal mensen in detentie daalt sterk; er worden meer straffen in de maatschappij uitgevoerd. Re-integratie en resocialisatie krijgen meer nadruk, en veiligheid wordt steeds vaker in samenhang met zorg gezien. Goede samenwerking tussen het strafrechtelijk domein, de psychiatrie, gehandicaptenzorg, reclassering, de arbeidsmarkt en gemeenten wordt daarmee belangrijk. Dit brengt organisatie-, samenwerkings- en bekostigingsvraagstukken met zich mee. Wij pakken deze complexe vraagstukken op.

Social impact

Ondanks jaren van welvaartsgroei zien we doelgroepen die het in toenemende mate moeilijk hebben om mee te komen in de steeds complexere samenleving. Het cynisme neemt toe. Gelukkig zien we ook dat er heel veel mensen en organisaties zijn die zich inzetten om de kloof te dichten door mensen te helpen die enorm gebaat zijn bij een steuntje in de rug. Deze partijen willen we, samen met overheden, helpen om het maximale uit hun initiatief te halen. We helpen overheden en sociaal ondernemers om slimmer te werken, om focus te houden op het doel, namelijk impact maken. En daar waar dit niet lukt? Daar nemen we zelf het initiatief om te laten zien dat het ook anders en slimmer kan. Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de Rebel Junior Academy. Iedere week geven Rebels bijles aan kinderen van groep 7 en 8 uit Rotterdam Zuid.

gerelateerde projecten

gerelateerde blogs