maatschappelijke ondersteuning

Je plek vinden in onze samenleving is best lastig. Het aantal kwetsbare burgers neemt toe en steeds meer mensen heeft moeite het tempo in het maatschappelijk verkeer bij te houden.

Maatschappelijke Ondersteuning

In het kort

Wij leveren een bijdragen aan het ontwikkelen, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van projecten die plaatsvinden in het hart van het sociaal domein, waar de zorg en ondersteuning over verschillende levensdomeinen voor burgers bij elkaar komen. Rebels helpen gemeenten, het Rijk en aanbieders van zorg en ondersteuning. Dit kan gaan over strategieontwikkeling, vraagstukken rondom sturing en bekostiging en de grote veranderopgave in het brede sociale domein. Hoe zorgen we ervoor dat we problemen niet opknippen, maar in samenhang met elkaar zoeken naar werkzame en duurzame oplossingen. We analyseren het probleem, kennen de feiten en doorgronden het vraagstuk, voordat we werken aan een oplossing.

C

Chat met onze maatschappelijke ondersteuning Rebel

gerelateerde projecten

onze experts