Maatschappelijke opvang

Gerealiseerd in Nederland

Maatschappelijke opvang

Samen met de gemeenten werkt Rebel aan de oplossing voor het tekort aan opvangplekken voor dak- en thuislozen.

Uitdaging

Het aantal opvangplekken voor dak- en thuislozen in Nederland knelt. De instroom neemt toe en tegelijkertijd daalt de uitstroom. De komende periode verwachten we meer mensen in de knel en daarmee een groter beroep op opvanglocaties, dan wel flexibele tijdelijke woonoplossingen. Denk aan de stijgende energieprijzen, inflatie, de aanhoudende opvang van mensen uit de Oekraïne en de opvang van asielzoekers.

Aanpak

Rebel werkt samen met gemeenten op verschillende sporen. Zo ondersteunen we bij het zoeken naar nieuwe locaties voor de huisvesting van deze kwetsbare groepen, brengen we in kaart hoeveel voorzieningen er nu en in de toekomst nodig zijn en zetten ons in voor het beter benutten van locaties door in te zetten op een dubbelfunctie;

winteropvang in de winter, evenemententerrein of theetuin in de zomer. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de samenwerking in de keten van opvang naar wonen.

Impact

De realisatie van een nieuwe opvanglocatie en een duurzame verbetering in de keten, in de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.