Checklist flexibele huisvesting Oekraïense ontheemden – Rebel Foundation

Gerealiseerd in Nederland

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Veel Nederlandse gemeenten staan aan de lat om flexibele huisvesting, inclusief voorzieningen voor Oekraïense ontheemden te realiseren. Hoe kun je dit aanpakken als gemeentelijke (project)organisatie? Met deze checklist bieden we gemeenten praktische handvatten voor het realiseren van deze opgave.

Uitdaging

Het huisvesten van Oekraïense ontheemden is een actueel en urgent thema. Veel gemeenten overwegen om flexibele huisvesting op te zetten. Vanwege de speciale status van Oekraïense ontheemden – er geldt andere regelgeving dan voor asielzoekers en statushouders – werkt dit type huisvesting anders dan gebruikelijk.

We signaleerden de behoefte van gemeenten aan informatie en ervaringen die hen helpen bij het realiseren van flexibele huisvesting. Rebel Foundation nam daarom het initiatief. De checklist biedt inzicht in stappen, aandachtspunten én voorbeelden voor de verschillende fasen van flexibele huisvesting (initiatief tot uitstroom). Hiermee voorkomen we dat elke gemeente zelf het wiel opnieuw moet uitvinden.

De aanpak

De checklist is een initiatief van de Rebel Foundation. De Foundation is gericht op het creëren van maatschappelijke impact zonder winstoogmerk. Rebel financiert dit project uit eigen middelen. Dit doen we voor onderwerpen die ons als Rebels aan het hart gaan. De huisvesting van Oekraïense ontheemden is daar een goed en urgent voorbeeld van.

De checklist is primair geschreven voor leden van de (eventueel nog op te richten) gemeentelijke projectorganisaties die zich bezighouden met de (grootschalige) flexibele huisvesting van Oekraïense ontheemden. Daarnaast kan deze ook interessant zijn voor gemeentelijke ambtenaren die verwachten binnenkort met deze opgave te maken te krijgen.

We bouwen hierin voort op de ‘Toolbox Versnellen tijdelijke huisvesting’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We hanteren dezelfde vijf fasen van vastgoedontwikkeling: initiatief – haalbaarheid – realisatie – exploitatie en uitstroom. Daarnaast besteden we extra aandacht aan communicatie in alle fasen: vanwege het belang van draagvlak voor deze projecten in de politiek en bestuurlijk gevoelige context.

We maakten deze checklist in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Zij deelden hun ervaringen en geleerde lessen op basis van de realisatie van hun grootschalige locatie Mrija met ons.

Op dit moment is de (voorbereiding van) de realisatie van deze flexibele huisvesting in vele gemeenten in volle gang. Wij staan dan ook open voor het toevoegen van ervaringen van andere gemeenten. Meerdere perspectieven verrijken de checklist alleen maar. Het is dus een levend document!

Wilt u de Checklist ontvangen, of heeft u vragen over flexibele huisvesting van Oekraïense ontheemden, of de Rebel Foundation? Neem dan contact op met één van de auteurs.

Lees meer over Rebel Foundation:

Rebel Foundation

Impact

Met deze Checklist versnellen we de realisatie van grootschalige flexibele huisvesting van (Oekraïense) ontheemden.

De ervaring van een Rebel

Ons steentje bijdragen aan maatschappelijk urgente thema's

"Via de Rebel Foundation dragen we graag ons steentje bij aan maatschappelijk urgente thema's. De flexibele huisvesting van (Oekraïense) ontheemden is een bijzondere maatschappelijke opgave die ons aan het hart gaat. We helpen gemeenten en daarmee Oekraïners graag (verder) op weg."
Emile Petiet