Jongerenperspectieffonds: werken aan een schuldenzorg-vrije generatie

Gerealiseerd in Nederland

Jongerenperspectieffonds: werken aan een schuldenzorg-vrije generatie

Het Jongerenperspectiefonds is het antwoord op de grote problemen die jongeren met schulden hebben. Door innovatieve publiek-private samenwerking helpen we jongeren weer aan een toekomst.

Uitdaging

In Nederland lopen vele jongeren het risico om problematische schulden te krijgen, of zij hebben deze al. Het hebben van schulden leidt vaak tot een alles overheersende stress. Hierdoor wordt het zoeken naar werk of deelname aan maatschappelijke activiteiten zo goed als onmogelijk, ontstaan gezondheidsproblemen en raken de meeste jongeren met schulden in een neerwaartse spiraal.

Aanpak

De JPF-aanpak wordt sinds twee jaar met succes ingezet in Den Haag. Positieve impact, sociale innovatie en innovatieve financiering worden in een unieke publiek-private samenwerking voortgezet. Niet alleen in Den Haag, maar overal in Nederland. Op basis van bewezen effect hebben we private investeerders bereid gevonden om te investeren in de aanpak. Door deze investering kunnen we aan de slag met de begeleiding van jongeren en het saneren van hun schulden. Met de gemeente hebben we de afspraak dat ze een klein deel van de besparing die we voor de gemeente realiseren door jongeren te helpen storten in het fonds.

Hiermee groeit het volume van het fonds weer aan en zijn we op termijn in staat om de private investeerders hun geld terug te kunnen geven. Zo helpen we de jongeren, betaalt de gemeente alleen voor het resultaat en krijgen investeerders hun investering terug. Dat noemen we een win-winsituatie.

We zijn er trots op dat we vanuit Rebel kunnen helpen om door middel van het structureren van de organisatorische en financiële afspraken met gemeente en financiers jongeren een kans te geven op een betere toekomst.

Impact

Jaarlijks ruim 200 jongeren schuldenzorgvrij in Den Haag.