circulaire economie

We moeten zuinig zijn op onze wereld. In ieder geval door anders met schaarse grondstoffen om te gaan en zo circulariteit te bevorderen. Rebel werkt dagelijks aan de circulaire economie. Dat klinkt als een feestje, maar het is een noodzaak. De manier waarop wij als mensen omgaan met onze grondstoffen moet drastisch veranderen.

In het kort

Drie proposities, oneindige mogelijkheden

Rebel werkt vanuit drie proposities aan de circulaire economie: advies over beleid, strategie en ketensamenwerking, kwantificeren van milieu-impact en vormgeving van circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Drie proposities met oneindige mogelijkheden en een sterke wisselwerking: een grondstoffentransitie met minimale milieu-impact is het uiteindelijke doel. Rebel adviseert sectoren als textiel, plastic, bouw en afval over de transitie naar een circulaire economie.

Op basis van grondig onderzoek, feiten en cijfers helpen we het verschil te maken. Er gebeurt al veel om de Nederlandse en wereldwijde economie circulair te maken, maar we zijn er nog lang niet. Wij geloven dat we een circulaire economie kunnen bereiken door samen te werken. Met ketenpartners, onze opdrachtgevers en met onze concurrenten.

submarkets

Bekijk onze services

C

Chat met onze circulaire economie Rebel

gerelateerde projecten

onze experts