gezondheidszorg

Meer zorgkwaliteit voor minder geld is het Rebel-uitgangspunt. We zetten ons in voor een betere prijs-kwaliteitsverhouding, een beter werkende zorgmarkt en beter presterende zorgaanbieders.

Gezondheidszorg

In het kort

Geen sector zo divers en in transitie als de zorg. De kwaliteit van zorg scoort in Nederland van oudsher hoog. Door vergrijzing van onze bevolking en de daarmee toenemende zorgvraag stijgen de uitgaven. Op veel manieren wordt gewerkt aan behoud van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Rebel draagt al jaren zijn steentje bij aan de nodige transitie. Dat doen we door het bedenken en uitvoeren van innovaties waarin wij zelf geloven. We verbinden onze financieel-economische skills aan gedegen inhoudelijke sectorkennis. Zo leveren we toekomstbestendig advies in de gezondheidszorg.

Werken aan de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel

1 op 4. Zoveel mensen moeten er aan het werk in de zorg om de toenemende zorgvraag van de komende jaren aan te kunnen. En dan nog is het de vraag of we toekomstige zorgvraag in Nederland het hoofd kunnen bieden. Dit vraagt zorginhoudelijke transformatie van de zorg, bijvoorbeeld door in te zetten op het voorkomen van zorg en het versterken van de eerstelijnszorg. Hierover zijn afspraken gemaakt in onder andere het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Wonen en Zorgakkoord (WOZO). Rebel adviseert overheden, zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het concretiseren én doorrekenen van afspraken uit die akkoorden. We zetten onze kennis en expertise ook in voor het opstellen van impactvolle transformatieplannen die voortkomen uit het IZA.

Financieel adviseur bij (huisvestings)vraagstukken van zorgorganisaties

Wij helpen zorgorganisaties met het financieren van hun activiteiten en huisvestingsplannen. Dit kan een ziekenhuis zijn, een verpleeghuis of ieder ander type zorginstelling. Vraagstukken doen zich voor bij een fusie, een beoogde renovatie of nieuwbouwplannen. We ontwerpen samen met de stakeholders (bestuur, medisch specialisten, zorgverzekeraars, patiënten en zorgpartners) een financierbaar plan en begeleiden hen daarbij van begin tot eind.

De gezondheidszorg van de toekomst

Hebben we in 2040 nog ziekenhuizen? In 1970 lag je zes weken in het ziekenhuis met een gebroken been, nu sta je binnen een dag weer buiten en ga je direct revalideren. De huisartspraktijk is niet langer één huisarts met een assistent, maar zijn volwaardige bedrijven met specialismen. E-health maakt het mogelijk om de effectiviteit van behandelingen te vergroten en bij te dragen aan patiëntveiligheid. Wij denken en werken mee aan de verbetering van de curatieve zorg. Met onze financiële en sector-kennis helpen we bij het maken van haalbare businesscases en met het bedenken van nieuwe spelregels en mechanismen die het mogelijk maken om out-of-the-box te denken. Op die manier dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg!

Meedoen in de samenleving: een kwetsbaar evenwicht

Niet iedereen lukt het om mee te doen. Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een (langdurige) psychiatrische aandoening is het leven een evenwichtsoefening. Vaak gaat het goed, soms gaat het heel erg mis en drijft men naar de rafelige randen van de maatschappij. Omdat deze mensen niet passen in ‘vakjes’, werken we in deze sector vooral aan de integratie van verschillende stelsels, ketenzorg. We werken voor zorginstellingen (GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, forensische zorg) of gemeenten die zich inzetten voor deze groep. Wij dragen hieraan bij door gemeenten te helpen met de inkoop van deze zorg. Zorgaanbieders helpen we met het bedenken van vernieuwende concepten en om ze te ondersteunen met een analyse van de maatschappelijke kosten en baten.

Fijn oud worden

Een goede oude dag. De ouderen van de toekomst stellen andere eisen aan het leven en daarmee ook aan de zorg. Gezond oud worden en – als het nodig is – zorg krijgen op de plek waar je het liefste bent: thuis. Zorg die bijdraagt aan behoud van de kwaliteit van het leven door uit te gaan van de wensen en behoeften van cliënten. Rebel helpt daarbij door samen met zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars, ministeries en gemeenten te werken aan vernieuwende zorg- en, woonconcepten en organisatie,- en bekostigingsvormen die deze vernieuwing ondersteunen.

C

Chat met onze gezondheidszorg Rebel

gerelateerde projecten

gerelateerde blogs

onze experts