Financiering van het eerste compleet elektrische ziekenhuis

Gerealiseerd in Nederland

Financiering van het eerste compleet elektrische ziekenhuis

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van ziekenhuiszorg in Overijssel te borgen wenste Isala het topklinische profiel in Zwolle te versterken, en het eerste compleet elektrische ziekenhuis in Meppel te realiseren.

Uitdaging

Om het topklinische profiel van Isala in Zwolle te versterken waren investeringen in gebouwen, moderne inventaris en IT-ondersteuning gewenst. Voor de locatie Meppel voorzag Isala een nieuw ziekenhuis op basis van de principes van de helende omgeving en duurzaamheid. Het nieuwbouw ziekenhuis in Meppel is ontworpen zonder gasaansluiting en zou het eerste compleet elektrische ziekenhuis van Nederland moeten worden. Om dit allemaal mogelijk te maken was een omvangrijke, externe financiering nodig.

Aanpak

Isala zocht naar een optimale financieringsstructuur die enerzijds de gewenste zekerheid bood, en anderzijds tot zo laag mogelijke kosten leidde. We hielpen Isala om haar plannen financierbaar te maken en hebben het traject van selectie en onderhandelingen met de financiers van begin tot eind begeleid.

Dit heeft geresulteerd in een langjarige financiering voor de plannen van EUR 150 miljoen van de Europese Investeringsbank (EIB).

Aanvullend is er door middel van herfinanciering bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) nog voor EUR 100 miljoen aan andere (duurdere) leningen geherfinancierd waardoor de financieringslasten van Isala verder geoptimaliseerd zijn.

Zo opende op vrijdag 10 juni 2022 het nieuwe, duurzame ziekenhuis van Isala in Meppel.

Impact

Door middel van financiering kon Isala overgaan tot de uitvoering van de investeringsplannen.