klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Een korte introductie

Het klimaat verandert in een hoog tempo. Dit is de grootste wereldwijde uitdaging van de 21e eeuw. De gevolgen hiervan zijn vandaag al merkbaar er zullen alleen maar groter worden in de komende jaren en decennia. Naast het verder voorkomen van klimaatschade, moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatschade die onomkeerbaar en niet meer naast ons neer te leggen zijn. We moeten omgaan met deze gevolgen op een manier die economisch gezond is, maar ook duurzaam op het sociale en ecologische vlak.

Maar hoe langer we wachten, hoe groter de impact, complexiteit en ongelijkheid als gevolg van klimaatverandering zal worden. Deze effecten staan niet op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar ook. Dit zorgt voor grote druk op de economie, infrastructuur en voedselzekerheid, als ook voor uitputting en vernietiging van de natuurlijke bronnen en ecosystemen die de basis voor ons menselijke bestaan vormen.

Hier ligt een rol voor Rebel. Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, adviseren we (lokale) overheden en bedrijven over de hele wereld op het gebied van klimaatadaptatie en de kansen die dit thema biedt. We ontwerpen adaptatiestrategieën en processen voor besluitvorming, we stellen kosten-batenanalyses op en bieden ondersteuning zowel in de financiering als implementatie van klimaatadaptatieprojecten.

Lokale gevolgen van klimaatverandering identificeren en collectief weerbaarder worden

Bij Rebel zijn we ervan overtuigd dat het tijd is om ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling volledig anders te benaderen: in het licht van klimaatadaptatie. Om ons goed te kunnen aanpassen en om weerbaar te worden tegen de veranderingen, moeten we alle niveaus en onderdelen van organisaties daarbij Betrekken. Daarom zoeken we proactief de samenwerking op met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, met als doel om klimaatadaptatie te integreren in iedere publieke en private ontwikkeling, op welk niveaus dan ook.

Hoe doen we dat? We ontwikkelen lokale en sectorspecifieke strategieën voor klimaatadaptatie, we helpen bij het bepalen van de kosten en baten van klimaatadaptatie, en bij het organiseren en implementeren van (investeringen in) klimaatadaptatieprojecten. Het liefst doe we dat op het snijvlak van publiek en privaat.

C

Chat met onze klimaatadaptatie Rebel

gerelateerde projecten