Actieplan hitte voor de stad Münster

Gerealiseerd in Duitsland

De gemiddelde jaartemperaturen zijn al enkele jaren aanhoudend gestegen, wat kan leiden tot vaker voorkomende hittegolven in de zomer. Deze vormen een gezondheidsrisico voor de bevolking, vooral in de steden.

De uitdaging

Om beter voorbereid te zijn op deze en andere klimatologische ontwikkelingen heeft de stad Münster in Duitsland een klimaatadaptatieconcept ontwikkeld dat onder andere de ontwikkeling van een hitteactieplan omvat. Het hitteactieplan richt zich met name op hittegevoelige groepen zoals ouderen en kinderen.

De aanpak

Rebel adviseert het gezondheids- en veterinair bureau van de stad Münster over de ontwikkeling van een vraaggericht warmteactieplan en voert een doelgroepspecifiek informatie- en participatieproces uit.

Belanghebbenden van sociale en medische instellingen, scholen en multipliers werden geïnformeerd en geïntegreerd in de ontwikkeling van gerichte oplossingen.

Impact

Ontwikkeling van een hitte-actieplan afgestemd op de lokale omstandigheden en behoeften van de stad Münster.

De ervaring van een Rebel

Een effectief hitteplan ontwikkelen

"Het was een groot genoegen om ervoor te zorgen dat er in Münster een nieuw actieplan voor warmte ontstaat door behoeftegerichte maatregelen te ontwikkelen."
Roxana Leitold