klimaatadaptatie voor en door bedrijven

klimaatadaptatie voor en door bedrijven

Een korte intro

In de recente geschiedenis zijn veel nationale economieën en bedrijven in diverse sectoren geraakt door de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen van hitte, droogte en overstroming zijn overal aanwezig. Uit een onderzoek van de Verenigde Naties uit 2019 (“25 Years of Adaptation under the UNFCCC”) blijkt dat de wereldwijde kosten voor klimaatadaptatie waarschijnlijk Tussen de 140 en 300 miljard dollar per jaar zullen liggen in 2030, en dat deze kosten zullen stijgen naar 280 tot 500 miljard euro in 2050.

Onze missie:

Wij bouwen aan bewustzijn en adviseren bedrijven over de risico’s van klimaatverandering voor specifieke industrieën, locaties en waardeketens. Ook geven we ze inzicht in de passende en mogelijke actie- en adaptatiestrategieën en maatregelen die ze kunnen ondernemen om hun weerbaarheid te vergroten.

Wij steunen de klimaatadaptatie-economie. Dat wil zeggen: de bedrijven die diensten en oplossingen voor klimaatadaptatie bieden, en langs die weg de markt steeds verder ontwikkelen en weerbaarder maken.

C

Chat met onze klimaatadaptatie voor en door bedrijven Rebel

onze experts