Kenniscentrum voor bedrijven en klimaatverandering

Gerealiseerd in Duitsland

Klimaatverandering vormt een groeiende uitdaging voor alle delen van onze samenleving. De economie wordt in het bijzonder getroffen door klimaat gerelateerde gevolgen. Aan de ene kant moeten bedrijven zich aanpassen aan toenemende risico’s, aan de andere kant staan ze centraal als oplossingsaanbieders.

Uitdaging

De staatregering van Noordrijn-Westfalen pleit voor een klimaatbestendige ontwikkeling op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Om de inspanningen voor klimaataanpassing in de hele economie te ondersteunen, ontwikkelt de staatsregering een kenniscentrum/bedrijfsnetwerk voor klimaataanpassing in en door bedrijven. Het netwerk is bedoeld als centraal contactpunt voor bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie in Noordrijn-Westfalen en biedt ondersteuning bij het op gang brengen van nieuwe (inter)nationale markten. Ook worden bedrijven geactiveerd om met klimaatrisico’s om te gaan en hun eigen klimaatbestendigheid te vergroten.

 

Benadering

Ons doel is het identificeren, activeren en vertegenwoordigen van een netwerk van bedrijven die de behoefte hebben om zich aan te passen aan klimaatverandering (vraagzijde) – en met bedrijven die oplossingen bieden (producten, diensten) met betrekking tot klimaatadaptatie (aanbodzijde).

In delen leidden we het netwerkbeheer, verzamelden en verstrekten we informatie over risico’s, maatregelen en kosten, benaderden we potentiële bedrijven om het leveranciersnetwerk te vormen, ontwikkelden we een database van bedrijven die oplossingen voor klimaatadaptatie bieden en overlegden en werkten we samen met belanghebbenden en belangrijke instellingen.

Impact

Het opzetten van een kenniscentrum in Noordrijn-Westfalen voor een verbeterde klimaataanpassing door bedrijven.

De ervaring van een Rebel

Spannend project met verschillende partijen

"Het samenbrengen van verschillende partijen om de veerkracht van een zo belangrijke regio als NRW te verbeteren is een heel spannend proces."
Financieel Consultant
Irene Seemann