klimaatadaptatieconcepten voor stedelijke en landelijke gebieden

Klimaatadaptatieconcepten voor stedelijke en landelijke gebieden

Een korte intro

Strategieën voor klimaatadaptatie en overstromingspreventie, als ook actieplannen voor omgaan met hitte, worden vaak opgesteld op gemeentelijk of regionaal niveau. Ook op sectorniveau worden er telkens meer oplossingen voor omgaan met klimaatverandering ontwikkeld. Echter, het ontbreekt nog aan gezamenlijke, gecoördineerde actie in het ontwikkelen van deze plannen, en er bestaan nog veel steden, gebieden en bedrijven die dit soort plannen nog niet hebben ontwikkeld.

Onze missie:

We ontwikkelen regionale en lokale adaptatiestrategieën, maar ook inventariseren we mogelijke maatregelen voor klimaatadaptieve ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we verschillende methodes, zoals roadmapping en innovatieve vormen van dialoog.

C

Chat met onze klimaatadaptatieconcepten voor stedelijke en landelijke gebieden Rebel

onze experts