Over Jan Smelik

Als analist en strategisch adviseur werk ik graag aan projecten waar maatschappelijke en economische waarde op gelijke voet met elkaar staan. Ik heb een sterke inhoudelijke drive, zonder het besef te verliezen dat mensen het uiteindelijk samen moeten doen.

Maak connectie met Jan

In het kort

Bij Rebel zet ik me in om het tij van ecologisch achteruitgang te keren. Mijn juridisch-economische achtergrond geven me het gewicht om met slimme oplossing binnen het systeem ecologische waarde te creëren. Want juist door systeemfalen, wordt de gigantische toegevoegde waarde van de natuur onderschat.

Ik ben op mijn best als ik de brug kan slaan tussen inhoud en proces. Met een data-achtergrond en kennishonger ben ik inhoudelijk sterk, maar deze kennis kan alleen ingezet worden als de juiste vertaalslag wordt gemaakt.

Door inhoudelijk ingewikkelde zaken helder te communiceren, goed te luisteren naar alle belanghebbenden en open te staan voor andere meningen, help ik projecten de juiste richting opsturen. Want ik besef me al te goed dat er alleen impact gemaakt wordt door het samen te doen.

 

Jan heeft bijgedragen aan...