Over Jan Smelik

Ik zet me in om ecologie en economie met elkaar te verbinden, zodat investeren in natuur niet enkel afhankelijk is van liefdadigheid en het de waardering krijgt die het verdient.

Maak connectie met Jan

In het kort

Ik werk graag aan projecten waar maatschappelijke en economische waarde op gelijke voet staan. Ik ben leergierig en inhoudelijk sterk, zonder het besef te verliezen dat mensen het uiteindelijk samen moeten doen.

Mijn achtergrond in data, ervaring met het vinden en kwantificeren van de waarde van natuur, en financieel-economische kennis vormen de basis van mijn advieswerk. Deze vaardigheden zet ik in om bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor private klanten en om overheden te helpen met het verwezenlijken van natuurdoelstellingen.

Dit komt tot uiting in diverse projecten. Ik werk voortdurend samen met ontwikkelaars, beleggers en gemeenten om vergroeningsprojecten uit te voeren. Met verschillende ontwikkelaars heb ik samengewerkt aan een aanpak voor natuurinclusieve ontwikkeling. Inzichten uit de praktijk vertaal ik naar het systeemniveau. Hiervoor heb ik bijgedragen aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en de Investeringsagenda Natuurinclusief. In deze documenten wordt uiteengezet wat er nodig is om de transitie naar een klimaatadaptieve en natuurinclusieve samenleving in gang te zetten. Ook heb ik de voordelen berekend van het vergroenen en klimaatadaptief maken van de gehele Nederlandse bebouwde omgeving.

Jan heeft bijgedragen aan...