klimaatbestendige infrastructuur

klimaatbestendige infrastructuur

Een korte intro

Bestaande infrastructuur staat telkens meer onder druk door overstromingen, extreme weer en het stijgen van de zeespiegel, vooral in kustgebieden en rondom rivieren. Hitte en droogte brengen ook problemen met zich mee, bijvoorbeeld voor de gebouwde omgeving. Kritieke infrastructuur zoals energie- en watervoorziening, transportinfrastructuur en medische voorzieningen, is vooral relevant, omdat deze voorzieningen aan de basis staan van onze samenleving. Daarom is het cruciaal dat we ons inzetten om de risico’s van klimaatverandering en de mogelijke crises die volgen uit klimaatverandering, zoveel mogelijk te mitigeren.

Onze missie:

We ondersteunen de publieke sector in het nadenken over en integreren van klimaatadaptatiemaatregelen in infrastructuurprojecten. Ook helpen we hen bij het evalueren van de kosten, baten en financiële haalbaarheid van het toepassen van deze maatregelen in specifieke projecten.

C

Chat met onze klimaatbestendige infrastructuur Rebel

onze experts