Rebel presenteert Benchmark operationele marge algemene ziekenhuizen

gezondheidszorg

Rebel presenteert Benchmark operationele marge algemene ziekenhuizen

In ons jaarlijkse benchmarkonderzoek bekijken wij de operationele marge van de algemene ziekenhuizen in Nederland. We analyseerden de jaarrekeningen van de 33 algemene ziekenhuizen over 2021. Lees meer over de onderliggende ontwikkelingen en onze vooruitblik op de komende periode. 

Bekijk of download het rapport

(PDF opent in browser)

 

“Operationele marge algemene ziekenhuizen daalt. Kantelpunt door hoge inflatie en rentestanden komt in zicht.”

Net als in 2020 stond ook in 2021 de dagelijkse operatie van ziekenhuizen grotendeels in het teken van de gevolgen van de coronazorg. Om de continuïteit van zorg bij zorgaanbieders te waarborgen, hebben de zorgverzekeraars de financiële vangnetregelingen¹ verlengd. Onder de topklinische ziekenhuizen heeft dit geleid tot dusdanige demping van de resultaten dat geen enkel ziekenhuis een negatief resultaat rapporteerde. Bij de algemene ziekenhuizen zien we daarentegen (tenminste) vier ziekenhuizen die 2021 met rode cijfers afsloten.

 ” Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en stelselverantwoordelijke overheid staan voor de gezamenlijke opgave om de algemene ziekenhuiszorg in Nederland toegankelijk te houden voor zorgbehoevenden.”

De dalende operationele marge, in combinatie met stijgende rente en investeringsprijzen, zet in elk geval de investeringsagenda’s, onderhandelingen met zorgverzekeraars en het resultaat van de ziekenhuizen onder druk.

Het rapport lezen? Bekijk ‘m in je browser of download de PDF:

Benchmark operationele marge algemene ziekenhuizen

Benieuwd naar het benchmarkrapport STZ-ziekenhuizen?

Klik hier

Rebel volgde de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Download de rapporten hier:

Benchmark algemene ziekenhuizen 2019

Benchmark algemene ziekenhuizen 2020