Over Sierd Bron

Ik ben altijd scherp en houd van werken in dynamische projecten. Ik benader de projecten het liefst vanuit een financieel-strategische invalshoek.

Maak connectie met Sierd

In het kort

Ik heb ervaring bij zowel publieke als private instellingen in de sociale sector. Daardoor ben ik expert in het analyseren van de financiële situatie van organisaties. Ik ondersteun met name ziekenhuizen, GGZ-instellingen en care-aanbieders bij het aantrekken van (bancaire) financiering, opstellen van strategische meerjarenbegrotingen, versterken van financiële sturingsinstrumenten en het uitvoeren van waarderingen en transacties.

Ik waak ervoor dat organisaties hun financiële of strategische keuzes kunnen verantwoorden aan de maatschappij. Buiten Rebel maak ik me sterk voor het behoud van biodiversiteit. In het bijzonder voor de minder aaibare natuur: het onderwaterleven.

Sierd heeft bijgedragen aan...