Leerlingenonderzoek internationaal onderwijs Eindhoven

Gerealiseerd in Nederland

Leerlingenonderzoek internationaal onderwijs Eindhoven

Brainport Eindhoven levert complexe machines en vernieuwende producten. De regio trekt uit heel de wereld talent aan. De verscheidenheid aan culturen en achtergronden manifesteert zich ook op het schoolplein.

Uitdaging

Kenniswerkers verblijven langer in Nederland en een deel kiest ervoor om hun kinderen op regulier Nederlands onderwijs te plaatsen. Dit kan zijn vanuit financiële overwegingen, vanuit de wens tot integratie in de Nederlandse samenleving of omdat kinderen vanwege de langere verblijfsduur geen toegang krijgen tot publiek bekostigd internationaal onderwijs.

Aanpak

Eindhoven bood regulier Nederlands onderwijs óf internationaal onderwijs gericht op de traditionele expats. We hebben voor SALTO onderzocht of er vraag was naar aanvullingen op het aanbod van internationaal onderwijs. Middels deskresearch en interviews met belangrijke stakeholders toonden we aan dat er een toenemende vraag was naar (vormen van) internationaal onderwijs, gericht op kinderen van kenniswerkers.

 

Met bigdata-analyses van de bevolkingskenmerken hebben we uitgezocht in welke wijken SALTO nieuwe internationale onderwijsconcepten met de grootste succeskans uit kon rollen. In de aangewezen hotspots is SALTO gestart met een internationale afdeling.

Impact

Opening van een nieuwe school waar 250 leerlingen Engels en tweetalig onderwijs volgen.