Businesscases en vastgoedstrategie voor Cordaan

Gerealiseerd in Nederland

Businesscases en vastgoedstrategie voor Cordaan

De ouderen- en gehandicaptenzorg verandert razendsnel. Omdat de overheid niet langer meer alles kan betalen - maar ook omdat de behoefte van cliënten verandert - moet de zorg voor ouderen en gehandicapten anders.

Röntgenfoto van spaarpot

Uitdaging

Cordaan, een grote zorgaanbieder in Amsterdam, wilde zijn vastgoed en organisatie klaarmaken voor de toekomst. Maar wel op een financieel gezonde manier. Hoe pas je als zorgaanbieder je organisatie en je vastgoed hierop aan zonder in de financiële problemen te komen?

Aanpak

Rebel stelde in multidisciplinaire teams per locatie businesscases op. Businesscases die precies uitwerkten wat de behoeften van Cordaans cliënten de komende jaren zouden worden, hoe deze cliënten het best geholpen konden worden, wat Cordaan daarvoor moest doen en wat de financiële impact hiervan zou zijn. Voor elk plan keken we ook naar het effect als de transformatie niet zou worden uitgevoerd. Zo kon Cordaan de consequenties van zijn keuzes overzien en integrale beslissingen nemen. Om de methodiek breed in de organisatie te verspreiden ontwikkelden we trainingen voor managers en financials uit alle onderdelen van de organisatie.

Zo kon Cordaan onze businesscase-methodiek toepassen op al zijn investeringen. Naast de plannen per locatie wilde Cordaans bestuur ook zeker stellen dat tijdens de grootscheepse transformaties voldoende plekken overbleven om alle cliënten te huisvesten. Bovendien mochten de investeringen Cordaans financiële gezondheid niet aantasten. Het Cordaan/Rebel-team maakte in verschillende scenario’s inzichtelijk welke routes Cordaan kon volgen en welke resultaten en risico’s te verwachten waren.

Wil je leren financieel modelleren?

Wij organiseren meerdere keren per jaar de tweedaagse cursus FAST Financial Modelling (T101) en de tweedaagse cursus FAST Project Finance Modelling (T201) op onze kantoren in Rotterdam of Antwerpen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de eerstvolgende cursusdata? Stuur dan een e-mail naar support@rebelgroup.com.

Laat ons weten dat je op de hoogte gehouden wilt worden

Wij bewaren alleen je e-mailadres. Andere persoonsgegevens blijven bij ons onbekend.

De ervaringen van een Rebel

Ondersteunen van besluitvorming

"Cordaan implementeerde business cases als basis voor hun besluitvorming en wij ondersteunden hen daarbij."
Barend van Lieshout

Impact

Grootscheepse transformatie maakt Cordaan klaar voor de toekomst.