Over Mira Groot

Ik help organisaties bij te dragen aan een duurzamere planeet, door altijd constructief, kritisch en tegelijk ook onbevooroordeeld naar zaken te kijken.

Maak connectie met Mira

In het kort

Ik houd me vooral bezig met het analyseren van duurzaamheidsproblemen door kwalitatieve en kwantitatieve beoordelingen. Ik ben betrokken bij milieueffectmodellering, levenscyclusanalyse en implementatie van beleid voor productverantwoordelijkheid. Dankzij een multidisciplinaire achtergrond kan ik elk project vanuit verschillende perspectieven benaderen. Ik werk graag samen met publieke en private partijen – nationaal en internationaal – en probeer idealistische doelen te vertalen naar concrete resultaten.

In mijn vrije tijd doe ik aan hordelopen, ook dan probeer ik elke horde zo efficiënt mogelijk te nemen!

Mira heeft bijgedragen aan...