Stimuleren van circulaire verpakkingen in de voedsel- en bloemensector in Kenia

Gerealiseerd in Kenia

Stimuleren van circulaire verpakkingen in de voedsel- en bloemensector in Kenia

Kenia wil overgaan op duurzamere verpakkingen voor de voedsel- en bloemensector. De overgang van dure import naar lokale alternatieven zou economische voordelen opleveren voor de sector, bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen én lokale werkgelegenheid creëren.

Uitdaging

De inkoop en productie van hoogwaardig verpakkingsmateriaal is op dit moment een uitdaging in Kenia. Bijna al het verpakkingsmateriaal wordt geïmporteerd uit Europa en andere landen. Overheden, bedrijven en consumenten worden steeds milieubewuster, dus is er behoefte aan innovatieve, duurzame verpakkingen die voedselverspilling tegengaan door behoud van de voedselkwaliteit. Ook voedselveiligheid speelt een rol, de sector wil door voedsel overgedragen ziekten en chemische verontreiniging voorkomen. Tegelijkertijd streeft de sector naar verkleining van de ecologische voetafdruk van verpakt voedsel, zowel voor de lokale als de exportmarkt.

Aanpak

De Keniaanse ambassade en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vroegen ons een systematische benadering te volgen voor het ontwerp van maatregelen onder de nieuwe programmatische aanpak voor duurzame economische ontwikkeling (PADEO).

 

Het doel is deze systematische benadering in te zetten om meer vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Impact

Lokale verpakkingsoplossingen dragen bij aan milieubehoud, technologische innovatie, werkgelegenheid en economische groei.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“De waardeketen van plastic verpakkingsmateriaal is zeer complex. Zeker als materialen worden geproduceerd, verpakt, geëxporteerd, herverpakt en verkocht in verschillende landen. Ik ben blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de circulariteit van deze waardeketen door stakeholders bij elkaar te brengen en concrete, circulaire oplossingen te bedenken.”
Consultant Circular Economy
Mira Groot