Circulaire plastic-waardeketen in Indonesië

Gerealiseerd in Indonesië

Circulaire plastic-waardeketen in Indonesië

Rebel werkt samen met een consortium van Nederlandse innovatieve bedrijven en Indonesische partners aan het financieren van een duurzame circulaire plastic-waardeketen in Indonesië.

Uitdaging

In 2050 zal er naar verwachting meer plastic in de zee zwerven dan er vissen zwemmen. Volgens de Wereldbank wordt elke 20 minuten grofweg 10 ton plastic gedumpt in de wateren rond Indonesië. Onmiddellijk ingrijpen is noodzakelijk om het tij te keren voor plastic afval en vervuiling in Indonesië.

Aanpak

Volgens het Indonesische National Plastics Action Plan wordt 70 procent van al het Indonesische plastic afval – een geschatte 4,8 miljoen ton per jaar – verkeerd beheerd. Verkeerd beheer betekent dat plastic ofwel in de open lucht wordt verbrand (waarbij giftige stoffen in de lucht komen die mensen inademen), op het land of openbare stortplaatsen wordt gedumpt (die feitelijk onbeheerd zijn), of in rivieren terechtkomt en uiteindelijk in de oceaan. Verwacht wordt dat de situatie de komende jaren zal verergeren.

Om dit probleem aan te pakken werkt Rebel samen met verschillende partners die (technologische) oplossingen bieden, afgestemd op de lokale situatie in Indonesië.

Upp! zet een Upp! circulaire plasticfabriek op in Surabaya, als lokale oplossing voor laagwaardig gemengd plastic afval. Een unieke Australische technologie zet dit plastic om in robuuste en recyclebare bouwmaterialen voor de lokale markt. Umincorp maakt met haar Magnetic Density Separation-technologie hoogwaardige sortering van harde plastics mogelijk. En SweepSmart verzamelt en sorteert afval met behulp van een semi-geautomatiseerd proces dat lokale en de nieuwste Europese praktijken voor afvalbeheer combineert. Deze projecten zullen begin 2022 worden gelanceerd om een verschil te maken in Indonesië.

Impact

Het plasticafvalprobleem in Indonesië wordt aangepakt door samen te werken aan verschillende initiatieven.