circulair inkopen en opdrachtgeverschap

Rebel helpt organisaties met circulair inkopen. Om dat te kunnen doen kijken we verder dan alleen het inkoopproces. Het vraagt om strategie en ambitie, maar ook ontwikkeling van de markt en ambitieuze doelstellingen.

Circulair inkopen en opdrachtgeverschap

In het kort

Overheden zijn grote inkopers van grondstoffen en producten. Ze kopen ieder jaar voor miljarden in en hebben daarmee potentieel een enorme invloed op de duurzame ontwikkeling bij bedrijven. Als ze dat duurzaam doen, kunnen ze launching customers zijn voor duurzame innovaties en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Dit kan door het stellen van circulaire eisen, maar ook door ruimte te bieden in het contract voor innovatie. Wij weten wat de markt kan bieden en welke belangen zij hebben. Dit vertalen we naar inkoop. Wij zien mogelijkheden waar anderen obstakels zien.

Maar om echte duurzame stappen te zetten, moeten publieke partijen verder kijken dan het inkoopproces. Duurzaamheid moet ook aan de directietafel onderwerp van gesprek zijn en bijvoorbeeld meegenomen worden in het opstellen van de begroting. Het begint bij bestuurlijk vastgelegde ambities, concrete doelen en opdrachtgevers die sturen op duurzaamheid. Dat noemen we duurzaam opdrachtgeverschap. Bij duurzaam opdrachtgeverschap wordt de hele organisatie betrokken.

Rebel helpt publieke organisaties met het ontwikkelen van een duurzame strategie en de implementatie ervan. We helpen opdrachtgevers ook met (Europese) aanbestedingen die gericht zijn op innovatie en duurzame resultaten. Dat is maatwerk. Hiervoor gebruiken we vernieuwende aanbestedingsprocedures en samenwerkingscontracten gericht op dialoog en samenwerking tussen de publieke en private sector. Daarnaast helpen we private partijen om met hun duurzame innovaties aanbestedingen te winnen.

C

Chat met onze circulair inkopen en opdrachtgeverschap Rebel

gerelateerde projecten

onze experts