Circulaire infrastructuur: de weg naar een duurzame toekomst

Gerealiseerd in Nederland

Circulaire infrastructuur: de weg naar een duurzame toekomst

Co-writing a proposal for an international action plan ‘circular infrastructure’ together with Rijkswaterstaat.

Uitdaging

Internationaal richt een circulaire economie in de bebouwde omgeving zich vooral op gebouwen en wordt vaak voorbijgegaan aan infrastructuur. Nederland wil als koploper op dit gebied een internationale aanpak voor dit onderwerp.

De aanpak

Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van IenW, vroeg Rebel om hulp bij het opstellen van een voorstel voor een internationaal plan van aanpak voor een circulaire infrastructuur. We wilden een stuk opstellen dat breed gedragen zou worden door relevante Nederlandse stakeholders, van de overheid tot het bedrijfsleven, maar wel met specifieke voorstellen voor acties op internationaal niveau.

We begonnen met een ‘non-paper’ dat al was gemaakt door Rijkswaterstaat en vulden dit aan met onze eigen deskresearch. We voerden ook gesprekken met enkele belangrijke spelers om hun mening en inbreng te horen. Dit vormde de basis voor een eerste plan van aanpak, dat tijdens een workshop werd voorgelegd aan een brede groep stakeholders voor kritische feedback.

Dit resulteerde uiteindelijk in het huidige plan van aanpak, dat nog eens kritisch werd beoordeeld door Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW en uiteindelijk als hoofdstuk werd opgenomen in de publicatie ‘Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future’. Deze publicatie werd gepresenteerd tijdens de Dubai World Expo.

Impact

Een plan van aanpak met vier duidelijke acties om de circulaire potentie van infrastructuur te ontsluiten.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Het was heel interessant om in contact te komen met zoveel betrokken mensen die zich bezighouden met circulaire infrastructuur. De strikte termijn vormde een uitdaging, maar uiteindelijk lukte het ons om op tijd te leveren. Toen de publicatie werd gepresenteerd in Dubai gaf dat veel voldoening!”
Jonathan Verdonk