Aanbesteding Circulaire Slibverwerking

Gerealiseerd in Nederland

Aanbesteding Circulaire Slibverwerking

Het waterschap Vallei en Veluwe is op zoek naar een duurzame manier van eindverwerking van het zuiveringsslib. Omdat het huidige contract afloopt moet het waterschap de eindverwerking van slib als opdracht in de markt te zetten en een aanbesteding uitvoeren.

Uitdaging

De korte termijn capaciteitsproblemen en de lange termijn ontwikkeling van een innovatieve technologie voor slibverwerking maakte de aanbesteding tot een echte uitdaging.

Aanpak

Een van de kerntaken van de waterschappen is zorgen voor schoon water. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het zuiveren van het rioolwater. Bij het zuiveringsproces ontstaat een restproduct: zuiveringsslib. Het Waterschap Vallei en Veluwe wil dat de verwerking van dit slib zo min mogelijk negatieve milieu-impact oplevert. De technologie waar dit mee moet gebeuren is nog in ontwikkeling. Met deze aanbesteding wil het Waterschap ook innovatie bevorderen.

Rebel heeft het Waterschap geholpen met het opstellen van de aanbestedingsstrategie en het uitvoeren van de aanbesteding. We ontwikkelden een samenwerkingscontract op maat, waarin de toekomstige partner van het waterschap direct aan de slag gaat met het verwerken van het slib, maar parallel hieraan een gezamenlijk 10 jarig ontwikkelingstraject in gaat. Als de partners tot een succesvolle nieuwe techniek komen, dan wordt het contract met nog eens 10 jaar verlengd.

Het waterschap ging via een concurrentiegerichte dialoog in gesprek met marktpartijen om de achtergrond van de opdracht en beschikbare oplossingen met elkaar te verkennen.

Bij de aanbesteding beoordelen we de milieu impact, maar ook de plannen voor innovatie en samenwerking. Op dit moment geeft Rebel handen en voeten aan de Strategie door het opstellen van een uitvoeringsprogramma.

Impact

Met de aanbesteding wordt het slib van het Waterschap op korte termijn duurzaam verwerkt en wordt zetten we in op publiek-private innovatie op de lange termijn.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Door al tijdens de aanbesteding met elkaar in gesprek te gaan, begrijpen publieke en private partijen beter elkaars belangen.”
Directeur en consultant
Emile Barendregt