Duurzame afwegingskader voor productgroepen

Gerealiseerd in Nederland

Duurzame afwegingskader voor productgroepen

Publieke inkopers kopen jaarlijks ongeveer 300 productcategorieën in. Buyergroups en de MVI-criteriatool helpen hen dit duurzaam te doen. Met ons afwegingskader bepaalt Rijkswaterstaat welke productgroepen in deze gremia thuishoren.

Uitdaging

De keuze om productgroepen toe te voegen aan de MVI-criteriatool of Buyergroups wordt op basis van een impliciete afweging gemaakt. De uitdaging in onze opdracht is om de afweging expliciet te maken.

Rijkswaterstaat krijgt regelmatig de vraag om de huidige focus van de MVI-criteriatool uit te breiden (bijvoorbeeld voor PV-panelen, kunstgras en zorg). Ze hebben echter geen transparantie manier om deze beslissing onderbouwd te maken. Rebel maakt een afwegingskader om de onderbouwing te leveren waarom sommige producten wel worden toegevoegd aan de MVI-criteriatool en anderen niet. Dezelfde onderbouwing kan ook voor andere initiatieven gebruikt worden, zoals de Buyergroups.

Aanpak

Het ontsluiten van de impliciete afweging was in de opstartfase van het project de belangrijkste uitdaging. Hiervoor hebben we experts en stakeholders geïnterviewd. Door de interviews te analyseren konden we bepalen wat de belangrijkste voorwaarden zijn: hoeveel geld wordt aan een productgroep besteed en wat is de CO2 footprint van dit inkoopvolume? Naast wegen ook de voorbeeldfunctie en het verbeterpotentieel in de markt mee.

Ons resultaat is een uitgeklede spendanalyse om de uitgaven en impact per productgroep inzichtelijk te maken, aangevulde door een kwalitatieve vragenlijst die per productgroep ingevuld wordt. Hieruit komt een aanbeveling of een productgroep wel of niet opgenomen moet worden in de MVI-criteriatool en/of de Buyergroups.

Impact

De MVI criteriatool en Buyergroups zorgen voor duurzame marktprikkels in publieke inkoop.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“We merkten dat dit project echt lekker ging draaien toen we zowel de kwantitatieve financiële expertise als de kwalitatieve duurzaam opdrachtgeverschap- en inkoopexpertise gingen meenemen.”
Adviseur circulaire (bouw)economie, innovatie en aanbesteden
Gerben Hofmeijer