Bepalingsmethode voor de tenderkostenvergoeding voor een innovatiepartnerschap

Gerealiseerd in Nederland

Bepalingsmethode voor de tenderkostenvergoeding voor een innovatiepartnerschap

Ter voorbereiding van de aanbesteding van innovatieve bouwconcepten voor duurzame, circulaire en flexibele schoolgebouwen heeft Rebel voor Gemeente Amsterdam een afwegingskader gemaakt voor het bepalen van de tenderkostenvergoeding.

Uitdaging

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure voor innovatiegericht inkopen. Werkwijzen die bij andere procedures normaal zijn moeten voor het innovatiepartnerschap nog bedacht worden, zo ook de bepaling van de tenderkostenvergoeding.

Aanpak

Bij het bepalen van de tenderkostenvergoeding voor een innovatiepartnerschap wegen verschillende factoren en onzekerheden mee. Allereerst wil je een marktconforme vergoeding bepalen die de eerste drempel voor deelname van marktpartijen verlaagt, echter wil je ook dat de vergoeding zelf niet de voornaamste prikkel is, zodat het winnen van de aanbesteding belangrijker blijft dan meedoen. Ook moet de vergoeding proportioneel zijn. Maar zoals de naam als zegt gaat het bij een innovatiepartnerschap om het ontwikkelen van iets nieuws, en hoe bepaal je daarvan de waarde?

 

Om de gemeente zo goed mogelijk te bedienen zijn we uitgegaan van de casus die op dat moment actueel was en hebben we inzichtelijk gemaakt welke wet- en regelgeving geldt. Daarmee konden we ook juridische risico’s aanwijzen. Dit diende als basis voor het bepalen van richtvergoedingen voor de verschillende mogelijke R&D-werkzaamheden, waarmee we de bepalingsmethode hebben gemaakt. De bepalingsmethode zelf hebben we als rekenmodel gepresenteerd. Gemeente Amsterdam is van plan om de bepalingsmethode beschikbaar te stellen aan andere publieke opdrachtgevers in de toekomst. Zo heeft ons werk blijvend effect.

Impact

Met onze bepalingsmethode verminderen voorbereidingstijd en -kosten voor innovatiepartnerschappen bij utiliteitsbouw sterk

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Binnen Rebel is er veel kennis over aanbesteden, aan zowel de kant van de opdrachtgever als de markt. Voor dit project was het essentieel dat we lessen van beide kanten inbrachten.”
Adviseur circulaire (bouw)economie, innovatie en aanbesteden
Gerben Hofmeijer