strategie en ketensamenwerking

Rebel ondersteunt beslissers binnen overheid en bedrijfsleven met het concreet en uitvoerbaar maken van hun circulaire plannen. Dit vraagt vrijwel altijd samenwerking met publieke en private partijen.

Strategie en ketensamenwerking

In het kort

Beleidsmakers en beslissers hebben ambitieuze, idealistische plannen. Rebel helpt die plannen concreet en uitvoerbaar maken. Neem de plannen om de internationale leerketen te verduurzamen of de kunststofketen in 2050 circulair te maken. Wij bedenken hoe dit tot uitvoering komt. Welke beleidsmaatregelen zijn effectief en wat kan de rol van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn in het circulair maken van ketens?

De circulaire economie heeft daarnaast grote gevolgen voor hoe bedrijven werken: de afvalverwerker is misschien wel de grondstoffenleverancier van de toekomst. Rebel denkt na over verschillende scenario’s, de consequenties hiervan voor de bedrijfsvoering en oplossingen om ook in de private sector de plannen uitvoerbaar te maken. Dit doen we voor individuele bedrijven, maar we zijn ook de stuwende kracht achter ketensamenwerkingen. Juist waar de publieke en de private sector elkaar moeten vinden, zijn we actief. Zo denken we mee met gemeenten en ontwikkelaars over de juiste manier van afvalinzameling in grote gebiedsontwikkelingen. Hoe blijft het gebied leefbaar en behaal je maximale afvalscheiding? En werken we met overheden en verschillende ketenpartijen aan het identificeren en wegnemen van belemmeringen rondom chemische recycling en het de plek in het recyclinglandschap te geven die het verdient.

C

Chat met onze strategie en ketensamenwerking Rebel

gerelateerde projecten

onze experts