Model voor kosteninschatting uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Gerealiseerd in Nederland

Model voor kosteninschatting uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid (UPV) houdt in dat producenten verantwoordelijk zijn voor de afvalfase van hun producten. Gemaakte kosten worden niet meer op de maatschappij afgewenteld, maar worden betaald door producenten zelf.

Uitdaging

Een vraag die dit systeem oproept, is wat de verplichting financieel betekent voor producenten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aan Rebel de opdracht gegeven dit te verkennen.

Aanpak

Rebel stelde een team samen van financieel experts en (circulaire) beleidsadviseurs. We onderzochten welke financiële instrumenten door producenten kunnen worden ingezet om te anticiperen op toekomstige kosten. Ook bekeken we welke rol de overheid kan spelen in het sturen en toezien op de inzet van dergelijke instrumenten.

Het resultaat is een rekenmodel in Excel waarmee we laten zien hoe voor een individuele producent toekomstige UPV-kosten kunnen worden berekend. Deze hangen af van variabelen als het aantal producten, levensduur, hergebruik, inname, afvalbeheerkosten en restwaarde van de producten.

Lees hier de Kamerbrief over het onderzoek naar de financiële en organisatorische invulling van het UPV.

Impact

Een publiek beschikbaar model dat producenten zelf kunnen toepassen om UPV-kosten inzichtelijk te maken.