Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Gerealiseerd in Nederland

Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering is een experimenteer-, leer- en innovatieprogramma van justitie, de zorg en het sociaal domein.

Uitdaging

Het doel van het programma Koers en kansen is tweeledig: 1. het verminderen van recidive en het verbeteren van de maatschappelijke integratie van (ex-)delinquenten.

Aanpak

Rebel heeft als regiocoach de regio’s Midden-Nederland, Noord-Nederland en Oost-Nederland ondersteunt om vernieuwende ideeen op te halen en aan te jargen, en partijen te ondersteunen bij de stap van idee naar concreet en haalbaar projectvoorstel.

Inmiddels zijn we al 3 jaar actief betrokken bij de monitoring en evaluatie van het project ‘Sanctieuitvoering op Regionale Maat’.

Een project waarin de drie noordelijke provincies en de Penitentiaire Inrichtingen Veenhuizen en Leeuwarden samen optrekken om bij zelfmelders detentieschade te beperken c.q. te voorkomen met een mogelijk positieve invloed op het verminderen van recidive. Dat doen ze door samen met betrokken professionals vanuit het strafrechtelijk en sociaal domein zo vroeg mogelijk te anticiperen op een aanstaande gevangenisstraf.

Impact

Ontwikkeling van een monitoringstool waarmee inzicht ontstaat in de werkzame mechanismen en effecten van deze aanpak.