Developing the development impact strategy and practices for FSD Africa

Gerealiseerd in Kenia
Rebel ondersteunt FSD Africa gedurende 3 jaar bij het implementeren en verder ontwikkelen van de Development Impact (DI) strategie en praktijken, met een focus op sociale, milieu- en genderimpact. Rebel treedt op als teamleider van lokale en internationale consultants die gespecialiseerd zijn in klimaat, gender en impactfinanciering.

De uitdaging

Het realiseren van duurzame economische ontwikkeling kost tijd en is sterk afhankelijk van een complex geheel van macro-economische factoren, een adequaat regelgevend regime en de ambities van de betrokken “changemakers”. De missie van FSD Africa is om de groene financiële markten van Afrika te transformeren en financiën te laten werken voor de toekomst van Afrika door ondersteuning te bieden op het gebied van regelgeving, te investeren in veelbelovende transacties en kapitaalmarkten op te bouwen.

De aanpak

Rebel ondersteunt FSD Africa bij de ontwikkeling van haar Impact Management Systeem. Als onderdeel van deze opdracht heeft Rebel het ontwerp ondersteund van een Development Impact Course voor FSD Africa medewerkers (met name investeringsteams), bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, partners om een betere basis te krijgen in de principes van ontwikkelingsimpact, de rationale achter het werk van FSD Africa en de FSD Africa Development Impact aanpak en praktijken.

De cursus is ontworpen om van een globaal overzicht van de geschiedenis en recente ontwikkelingen in het managen van de ontwikkelingsimpact van marktsystemen wereldwijd, naar meer specifieke diepte-dives in FSD Afrika tools, thema’s en processen te gaan.

De ervaring van een rebel

Een spannend project voor ontwikkeling

"In lijn met de missie van FSD Africa geloof ik in het ondersteunen van de bredere waardeketen van ontwikkelingsfinanciering om te voldoen aan de financieringsbehoeften van de eindklant, die een boer in Kenia kan zijn, of de CEO van een bedrijf in hernieuwbare energie in Malawi. Deze mensen zijn de belangrijkste actoren om de SDG's praktisch te realiseren, bijvoorbeeld door banen te ondersteunen (SDG 8) of door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (SDG 7)."
Ingwell Kuil

Impact

Rebel ondersteunt met passie de ambitie van FSD Africa om financiën te laten werken voor de toekomst van Afrika.