openbare orde & veiligheid

Onze kijk op straffen verandert. Het aantal mensen in detentie daalt sterk. Re-integratie en resocialisatie krijgen meer nadruk, met aandacht voor de juiste balans tussen behandelen, begeleiden en beveiligen. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en andere vormen van samenwerking tussen partijen en professionals in het justitieel, zorg en sociaal domein.

Openbare orde & veiligheid

In het kort

Rebel is betrokken bij de grote veranderopgaven in het justitieel domein, waaronder de stelselwijziging justitiële jeugd, de modernisering van de rechtsbijstand en de vernieuwing in de sanctie-uitvoering via het innovatieprogramma Koers & Kansen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Levensloop centraal, maatwerk en een integrale aanpak zijn centrale begrippen in deze programma’s.

Anders organiseren, nieuwe samenwerkingsvormen, passende sturings- en bekostigingsarrangementen en gedegen monitoring en evaluatie om te onderzoeken wat werkt. Met een stevige inhoudelijke kennisbasis, aangevuld met datavaardigheden en een economische bril, pakken wij deze complexe vraagstukken op. We zijn betrokken in zowel de ontwerpfase, als in de uitvoerings- en evaluatiefase van deze projecten en programma’s.

C

Chat met onze openbare orde en veiligheid Rebel

gerelateerde projecten

onze experts