Ontwerp Forensische Tijdlijn

Gerealiseerd in Nederland

Ontwerp Forensische Tijdlijn

Administratieve lastendruk in de zorg is een actueel thema; zo ook in de forensische zorg.

Uitdaging

Professionals werkzaam in de forensische zorg sector worden geconfronteerd met tijdrovend en dubbel werk door het steeds opnieuw registreren van reeds bestaande informatie in verschillende rapportageformats en zijn veel tijd kwijt met het verzamen van alle informatie over een patiënt

Aanpak

Rebel is samen met partijen actief in de forensische zorgketen op zoek gegaan naar een eerste haalbare stap in de kwaliteitsverbetering van de uitwisseling van patiëntinformatie. Een stap die op korte termijn merkbaar verschil oplevert voor professionals op de werkvloer. Dat heeft geresulteerd in ‘De forensische tijdlijn’.

Een applicatie waarmee documenten en rapportages centraal en chronologisch aangeboden worden op een digitale tijdlijn, zodat informatie meer persoonsvolgend getoond wordt en beter toegankelijk is. Samen met de Justitiële Informatiedienst (JUSTID) is een demo van de tijdlijn ontwikkeld en de business case is uitgewerkt.

Impact

De Forensische Tijdlijn leidt tot tijd- en kwaliteitswinst op verschillende momenten in de TBS-keten.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

"De Forensische Tijdlijn is in een intensief ontwerpproces met eindgebruikers uitgewerkt. Prototypes van de demo zijn in verschillende ontwerpfasen getoetst en verrijkt. Daarmee hebben we een concept ontwikkeld dat echt werkt een aansluit bij de praktijk."
Director and co-owner Rebel Strong Society
Katja Crooijmans