Meerwaarde van intensieve jongerencoaching na detentie

Gerealiseerd in Nederland

Meerwaarde van intensieve jongerencoaching na detentie

Hoe zorg je ervoor dat jongeren niet weer het verkeerde pad op gaan na hun detentie? Dit is wat de Gemeente Rotterdam onderzoekt met behulp van Rebel.

Uitdaging

De gemeente Rotterdam heeft een pilot opgezet waarin 12 jongeren na detentie 3 jaar lang zeer intensieve jongerencoaching krijgen: de totaalaanpak. Rebel is gevraagd een maatschappelijke business case (MBC) op te stellen van deze aanpak. Om zo antwoord te krijgen op de vraag: heeft deze aanpak meerwaarde? En zo ja, hoe kan de aanpak geborgd en eventueel opgeschaald worden

The Approach

Het opstellen van een MBC bestaat uit een aantal onderdelen: eerste stap is het opstellen van een startfoto. Deze foto beschrijft de aanpak en doelgroep; welke jongeren zijn ingestroomd met welke kenmerken? Vervolgens stellen we een effectenboom op. Op deze wijze brengen we de causaliteit tussen interventie en effect in beeld. Dit vormt de basis voor de doorrekening van kosten en baten. Door indicatoren te verbinden aan de effecten, maken we de effecten meetbaar en kunnen we kosten en baten van de aanpak doorrekenen.

Dat doen we niet vanachter ons bureau. Naast deskreseach, gaan we in gesprek met jongerencoaches en reclasseringsmedewerkers over individuele casuïstiek, met wijkteammanagers over de organisatie van werkprocessen en ketensamenwerking,

met beleidsmedewerkers over de beoogde doelen en met controllers over de cijfers. In werksessies brengen we de verschillende professionals en perspectieven samen en scherpen we met elkaar onze analyses aan. Zo combineren we in de MBC kwantitatieve en kwalitatieve inzichten, die enerzijds recht doen aan de praktijk van een individueel coachingtraject, en anderzijds aan de wens om tot een kosteneffectieve en gestandaardiseerde werkwijze te komen.

Impact

Mede op basis van onze MBC heeft de gemeente besloten de jongerencoaching voort te zetten en op te schalen.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“We stellen de MBC niet op van achter ons bureau. We gaan in gesprek met jongerencoaches over cases, met wijkteammanagers over de werkprocessen en met controllers over de cijfers. In werksessies brengen we deze mensen én perspectieven samen.”
Director and co-owner Rebel Strong Society
Katja Crooijmans