Monitor Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ)

Gerealiseerd in Nederland

Monitor Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ)

De Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) zijn een nieuwe manier van vrijheidsbenemening waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden.

Uitdaging

Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) gesitueerd in de wijk, dichter bij huis, en met een lager beveiligingsniveau. Zo kunnen de positieve elementen in het leven van de jongeren, zoals school, werk en vrije tijd, zo zoveel als mogelijk doorgaan, net als al ingezette hulp en ondersteuning.

Met de komst van de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd (KVJJ) is een belangrijke stap gezet naar meer maatwerk voor jongeren in detentie. De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt. Rebel ontwikkelt en voert de KVJJ-monitor uit.

Aanpak

Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek monitoren we de ontwikkeling van de verschillende KVJJ’s, zowel op organisatorisch (ketensamenwerking, bedrijfsvoering) en inhoudelijk (inzicht in de doelgroep en effecten) gebied. Ook kijken we naar de business case van de KVJJ, en hoe deze geoptimaliseerd kan worden.

Een project waarin onze inhoudelijke sectorkennis, veranderkundige en economische kennis en dataskills samenkomen.

Impact

De Monitor vormt een belangrijk element in de continue leer- en verbetercyclus van de KVJJ’s. De Monitor geeft cijfermatig inzicht en laat zien WAT werkt en HOE het werkt.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

"De KVJJ vormt maar een klein stukje van de hele keten. Onderzoeken wat de werkzame elementen zijn is veel interessanter dan alleen recidivecijfers bekijken. Het gaat uiteindelijk om de jongeren en hoe zij het best geholpen kunnen worden.”
Nathalie Brocken