Kwartiermaker en fondsmanager Waarborgfonds Saneringskredieten

Gerealiseerd in Nederland

Kwartiermaker en fondsmanager Waarborgfonds Saneringskredieten

Het werken met saneringskredieten is voor veel mensen met problematische schulden de beste kans op perspectief. Het waarborgfonds helpt gemeenten en kredietbanken om de keus te maken voor het werken met saneringskredieten.

Uitdaging

Het werken met saneringskredieten is niet vanzelfsprekend. Hoewel veel gemeenten en kredietbanken dit al doen is er nog een grote groep gemeenten die aangeven dat ze de risico’s van het werken met saneringskredieten te groot vinden. Het waarborgfonds neemt deze risico’s weg.

Aanpak

Het werken met saneringskredieten vraagt om een borgstelling voor het geval iemand toch niet in staat is om een gesaneerde restschuld af te kunnen lossen. Om gemeenten dit risico niet langer te laten dragen is met behulp van een subsidie van 30 miljoen euro het waarborgfonds saneringskredieten opgericht. Dit fonds kan borg staan voor alle openstaande saneringskredieten in Nederland. Hiermee helpen we gemeenten en kredietbanken om gebruik te maken van dit belangrijke instrument.

Kredietbanken en gemeenten kunnen zich aanmelden bij het waarborgfonds om de saneringskredieten te borgen. Daar waar kredieten oninbaar blijken kan het waarborgfonds de overgebleven kosten aanvullen.

Om deel te nemen aan het waarborgfonds betalen gemeenten of kredietbanken een kleine vergoeding per saneringskrediet. Het waarborgfonds wordt hiermee resolverend. Hiermee zijn we in staat om duurzaam borg te kunnen blijven staan.

Rebel is gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van het Waarborgfonds. Samen met de NVVK is het fonds uitgedacht en is de subsidie van het ministerie van SZW aangevraagd. Daarnaast helpen we het waarborgfonds bij de verdere uitwerking om alle operationeel te krijgen. Tevens zijn we als kwartiermaker de Eerste fondsmanager van het waarborgfonds.

Impact

Met onze kennis, kunde en doorzettingskracht helpen we bij de ontwikkeling van een instrument dat bepalend zal zijn in de wereld van schuldhulpverlening.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

"We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan een ontwikkeling die van groot maatschappelijk belang is. Hopelijk kunnen, mede door onze hulp, vele mensen weer perspectief krijgen op de toekomst door een effectieve schuldhulpverlening."
Adviseur en ondernemer social impact
Wouter Vos