Over Floris van der Veen

Ik werk graag vanuit inhoud en proces aan energieprojecten. Openheid, transparantie en resultaatgerichtheid vind ik belangrijk.

In het kort

Ik richt me op financiële en organisatorische vraagstukken rondom de overgang naar een duurzame energievoorziening en de regulering van energie-infrastructuur. Ik draag graag bij aan een optimale samenwerking tussen publieke en private partijen. Ik zet me in om meer burgerparticipatie te realiseren bij duurzame energieprojecten.

Ook ondersteun ik gemeenten, woningbouwcorporaties en private partijen bij het realiseren van projecten om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Naast Rebel ben ik fanatiek tennisser en draag ik bij aan het verbeteren van het jeugdtennis bij onze club.

Floris heeft bijgedragen aan...