Financieringsinstrumenten verduurzaming zorgvastgoed

Gerealiseerd in Nederland
De zorgsector heeft een forse opgave om te verduurzamen. Rebel heeft het ministerie en zorginstellingen ondersteund bij deze opgave door inzicht te bieden in de financierings- en bekostigingsopgave en welke financiële instrumenten passend zouden zijn voor het behalen van het doel: verduurzaming van zorgvastgoed.

Uitdaging

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben een klimaatakkoord gesloten om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook de zorgsector staat aan de lat om tot en met 2050 flink te investeren in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en vastgoed. De sector heeft hiertoe de ‘Green Deal Zorg’ gesloten. Rebel ondersteunde hen hierbij door inzichtelijk te maken hoe de opgave eruit ziet, welke financiële instrumenten ondersteunend kunnen zijn om invulling te geven aan de opgave, en hoe het ministerie en de instellingen hiermee aan de slag kunnen.

Aanpak

Voor deze opgave komen twee van Rebel’s belangrijkste kennisvelden samen: zorg en duurzaamheid. Zo combineren we onze kennis over de financiële gezondheid van zorginstellingen met inzicht in de verduurzamingsopgave van (publiek) vastgoed. Op die manier maken we onderscheid in welk deel van de opgave relatief eenvoudig bekostigd en gefinancierd kan worden en voor welk deel van de opgave aanvullende bekostiging noodzakelijk is.

Tot slot adviseerden we om eventuele nieuwe financierings- en bekostigingsinstrumenten te introduceren, zoals gerichte bekostigingsinstrumenten voor verduurzaming en een gezamenlijke uitvraag voor een Energy Service Company (ESCo).

Lees hier ons advies aan de Tweede Kamer.

Impact

Ons advies is bepalend geweest voor de invulling van de verduurzamingsopgave in Nederland.