Financiering windpark Nijmegen-Betuwe

Gerealiseerd in Nederland

Financiering windpark Nijmegen-Betuwe

De financiering rondkrijgen van een windproject dat via de recent opgerichte energiecoöperatie Windpower Nijmegen volledig in eigendom komt van burgers in Nijmegen? Samen met de initiatiefnemers hebben we het voor elkaar gekregen!

Windturbine in veld

Uitdaging

We werden enorm enthousiast van het unieke burgerparticipatiekarakter van dit project. Het bracht veel uitdagingen met zich mee, zoals de financieringsstrategie. Hoe borgen we bijvoorbeeld dat er voldoende risicodragend kapitaal in het project zit als er iets minder eigen vermogen door burgers wordt ingebracht dan nodig?

Aanpak

Andere vragen die naar boven kwamen waren: Welke besluitvormings- en toezichtstructuur voor de B.V. past bij de coöperatie en is ook acceptabel voor de verschaffers van een achtergestelde en senior lening? Hoe zorgen we ervoor dat de bank een senior lening tegen optimale financieringsvoorwaarden verschaft? Samen met de initiatiefnemer van het windpark hebben we de businesscase opgesteld. Daarin hebben we doorgerekend welke turbine vanuit financieel perspectief optimaal voor dit project was.

Ook is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties van diverse subsidies op de businesscase waren. Onze rol omvatte onder meer het geven van financieel advies, de ontwikkeling en het beheer van het financiële model en de optimalisatie van een ‘bankable’ financieringsstructuur. De resultaten van de analyses bespraken we met de energiecoöperatie. Hierdoor ontstond gedragen besluitvorming. De uitmuntende inzet en kwaliteiten van de coöperatieleden, en in het bijzonder de initiatiefnemers van dit windpark, worden beloond met de realisatie van dit unieke project.

Impact

Windpark Nijmegen-Betuwe wekt duurzame energie op voor ruim 7.000 huishoudens.