Verduurzamingsstrategie woningcorporatie Intermaris

Gerealiseerd in Nederland

Verduurzamingsstrategie woningcorporatie Intermaris

Het verduurzamen van de sociale woningvoorraad is van groot belang om CO2 te besparen, maar ook om huurders comfortabele en betaalbare woningen te blijven bieden. We helpen Intermaris met een slimme strategie om de woningvoorraad te verduurzamen.

Oud huis wordt geïsoleerd

Uitdaging

Komen tot een verduurzamingsstrategie die leidt tot de grootste CO2-besparing – zowel op de korte als lange termijn – terwijl de huren voor bewoners betaalbaar blijven en Intermaris een gezonde financiële positie behoudt. Én een handelingsperspectief schetsen hoe in samenwerking met stakeholders –bijvoorbeeld gemeenten – vanaf morgen gewerkt gaat worden aan de verduurzaming. Dat is de uitdaging waarmee we aan de slag gaan. Licht aan het einde van de duurzaamheidstunnel, waarin techniek en het behalen van normen nog te veel centraal staan.

Aanpak

Rebels hebben kennis van gebouw- en gebiedsgebonden verduurzamingsoplossingen, het opstellen van bijbehorende businesscases, financiering en het opzetten van publiek-private-samenwerkingsmodellen. Naast techniek zijn juist ook financiële en organisatorische aspecten van belang om te komen tot verduurzaming. Wij brengen op basis van data en kaartmateriaal in beeld wat de kenmerken van het vastgoed en gebied zijn.

En hebben de denkkracht om op basis van deze kenmerken samen met de klant verschillende out-of-the-box-scenario’s uit te denken. Dit leidt tot een portfoliomodel waarin we de effecten van verschillende vastgoed-investeringsstrategieën op het niveau van duurzaamheid en financiën inzichtelijk maken. Zo komen we stap voor stap tot een gedragen verduurzamingsstrategie en handelingsperspectief.

Impact

Een versnelling van de CO2-besparing in het vastgoed van Intermaris.