energieopslag & flexibiliteit

De afgelopen jaren is veel hernieuwbare energieproductie ontwikkeld, onder meer in de vorm van windenergie, zonneparken en geothermie. In het komende decennium komt hier zowel op land als offshore een grote hoeveelheid stroomopwekking bij. Het is uitdagend, maar haalbaar om binnen beperkte tijd een groot deel van de huidige productie uit fossiele brandstoffen te vervangen voor productie uit duurzame bronnen.

Energieopslag & flexibiliteit

In het kort

In tegenstelling tot elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen is hernieuwbare energie niet regelbaar en deels onvoorspelbaar. Bij productie uit fossiele brandstoffen kan het aanbod van elektriciteit de vraag naar elektriciteit volgen. In de toekomst hebben we een overschot aan elektriciteit wanneer er veel zon en wind is en een tekort aan elektriciteit op een windstille, donkere dag. Zowel op korte tijdschalen (per dag) als op lange termijn (per seizoen) leidt dit tot grote uitdagingen.

Op korte termijn raakt het net steeds instabieler. Op langere termijn krijgen we te maken met overschotten en tekorten van elektriciteit op momenten van te veel aanbod of te veel vraag. De opslag van energie en het zorgen voor goede systeemintegratie spelen een cruciale rol bij het zorgen voor een stabiel stroomnet in de toekomst. Opslagassets kunnen het gat tussen productie en vraag vullen.

Rebel is op meerdere fronten actief in de energieopslag. Zo ondersteunen wij diverse projectontwikkelaars in het ontwikkelen, financieren en waarderen van grootschalige opslagsystemen zoals grid scale-batterijen, warmte-koude-opslag en compressed air. Ook zijn we betrokken bij meerdere waterstofinitiatieven en denken we mee over systeemintegratie bij offshore windprojecten. Ook geven wij M&A-advies, rekenen businesscases door en zetten financieringsstrategieën met contractpartijen op. Daarnaast adviseren we over strategie en verzorgen en begeleiden we een financieringsproces tot en met financial close.

Ook staat Rebel overheden en andere organisaties (zoals energiecoöperaties) bij met hun vraagstukken op het gebied van energieopslag en flexibiliteit. Rebel geeft strategisch advies over de toepassing van slimme oplossingen door verschillende partijen en hoe beleid dit effectief kan stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Handreiking Slimme Energiesystemen, die Rebel heeft ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor energiecoöperaties, bedrijventerreinen en lokale overheden.

Lees hier meer:

Download
C

Chat met onze energieopslag en flexibiliteit Rebel

gerelateerde projecten

onze experts