Dispatchmodellering: energieproductie en -opslag optimaliseren

Gerealiseerd in Nederland

Het optimaliseren van vraag en aanbod in fluctuerende markten met flexibele productie- en opslagcapaciteit verhoogt de betaalbaarheid van hernieuwbare energie. Rebel ontwikkelt dispatchmodellen ter ondersteuning van optimalisatieproblemen in energiesystemen voor stadsverwarming en industrie. Dit ondersteunt inkoopstrategieën en investeringsbeslissingen voor gemeenten, stadsverwarmingsbedrijven, ontwikkelaars en de industrie.

De uitdaging

Investeren in zeer volatiele markten is een uitdaging. Flexibele productiecapaciteit, het gebruik van verschillende bronnen en opslagcapaciteit kunnen cruciaal zijn voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van hernieuwbare energie.

De open-source optimalisatietool Linny-R kan rekening houden met het gebruik van activa over een bepaalde periode. Elementen zoals opstartkosten, de (on)laadtijden van warmteopslag, minimale belasting en opstartkosten kunnen dus worden meegenomen in onze modellen.

De aanpak

We gebruiken Linny-R om warmtesystemen te modelleren, variërend van het gebruik van warmteproductie voor individuele bedrijven tot de modellering van volledige stadsverwarmingssystemen. We kunnen dispatchstrategieën definiëren en de winstgevendheid beoordelen voor verschillende combinaties van warmtebronnen en opslag. Onze expertise strekt zich uit van snelle sanity checks tot ingewikkelde modellen, waarbij verschillende opstellingen en diverse scenario’s worden onderzocht.

In onze projecten helpen we de klant met het maken van een dispatchmodel van hun energiesysteem. Dit model is vooral geschikt voor de analyse van de toegevoegde waarde op lange termijn. Met alleen de optimalisatiesoftware kunnen we de marginale kosten berekenen van de verschillende activa die worden ingezet. We kunnen dit dispatchmodel koppelen aan een Excel- of Python-model om kapitaaluitgaven op te nemen in de besluitvorming en een groot aantal scenario’s uit te voeren als dat nodig is voor het specifieke project.

Impact

Met onze dispatch-modellen ondersteunen we organisaties bij inkoopstrategieën en optimalisatieproblemen in energiesystemen voor stadsverwarming en industrie.

De ervaring van een Rebel

Investeren in een toekomst voor energieproductie en -opslag

"Het inzichtelijk maken van complexe optimalisatieproblemen en het geven van duidelijke inzichten in de impact van nieuwe assets in een portfolio helpt enorm bij het nemen van beslissingen. Dispatchmodellering verrijkt onze gereedschapskist, waardoor we nauwkeuriger kunnen adviseren over investeringen in energieproductie en -opslag."
Floor Hooijman