Handreiking slimme energiesystemen

Gerealiseerd in Nederland

In het nieuws hoor je steeds vaker over uitdagingen rondom netcongestie en de energietransitie. Het elektriciteitsnet staat daardoor onder druk. Er zijn oplossingen om het net te ontlasten en ons energieverbruik flexibeler te maken: energiemarktplatforms, het flexibele inzet van elektriciteitsvragers, slim laden, opslag… maar waar te beginnen?

Uitdaging

Met de groter wordende problematiek rondom netcongestie en de noodzaak om van het gas af te gaan, is er een grote behoefte aan slimme oplossingen in ons energiesysteem. Er wordt veel over gezegd en geschreven door experts, maar dat maakt het er niet altijd duidelijker op. Het ontbreekt vaak aan overzicht, een heldere omschrijving van wat een slimme of flexibele oplossing nou eigenlijk is of waarom je het zou (moeten) willen? Laat staan dat duidelijk wordt waar je moet beginnen en waar je rekening mee moet houden.

Benadering

Precies om deze vragen te beantwoorden is de handreiking ‘Slimme energiesystemen’ gepubliceerd. Deze handreiking gaat in op het ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ van slimme en collectieve oplossingen voor energiecoöperaties, bedrijven(terreinen) en lokale overheden. De handreiking is bedoeld om een steuntje in de rug te geven aan gemotiveerde partijen (vooral gericht op lokale overheden, bedrijven en energiecoöperaties) die aan de slag willen met flexibele oplossingen, maar door de bomen het bos niet meer zien.

Maar bovenal is het simpelweg een hulpmiddel om te begrijpen wat slimme en flexibele oplossingen in ons energiesysteem nou eigenlijk zijn, wat je ermee kan en waarom je er iets mee zou moeten willen. Of niet. Dit alles begrijpelijk uitgelegd en geconcretiseerd aan de hand van voorbeeldsituaties.

We hebben deze handreiking samengesteld in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Topsector Energie (TKI Urban Energy en Digitalisering) vanwege haar brede expertise van de energietransitie.

Je vindt de handreiking hier:

Lees meer

Impact

Met een heldere uitleg, concrete voorbeeldsituaties en inzicht in de aandachtspunten hebben we slimme energieoplossingen een stuk toegankelijker gemaakt.

De ervaringen van een Rebel

Een spannend nieuw project

"De wereld van slimme energiesystemen wordt vaak omhuld door techniek, jargon en complexiteiten. Met de handreiking slimme energiesystemen maken we die wereld een stuk toegankelijker."
Financieel adviseur
Richard de Bruin