Over Michel Leushuis

Ik heb meer dan 25 jaar internationale ervaring op het gebied van PPS, transactieadvies en financieel-economische analyse, specifiek in de water-, afval- en energiesectoren.

Maak connectie met Michel

In het kort

Ik heb meer dan 25 jaar professionele ervaring op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS), institutioneel en transactieadvies, economische en financiële analyse en financieel beheer van infrastructuurprojecten, met name in de water-, afval- en energiesectoren. Ik heb gewerkt in meer dan 40 ontwikkelde en ontwikkelingslanden in West- en Oost-Europa, Centraal-, Zuid- en Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.

Ik heb uitgebreide ervaring in projectmanagement, operationele activiteiten en advieswerk bij het assisteren van nationale en lokale overheidsinstanties, autonome overheidsorganen, openbare nutsbedrijven en particuliere ondernemingen met betrekking tot financiering en particuliere sectordeelname aan grootschalige investeringsprojecten. Ik heb ervaring met kapitaalbegroting en de financiële analyse van investeringsprojecten, inclusief (beknopte) businesscases en beoordelingen van de levensvatbaarheid van PPS-projecten.

Bovendien heb ik specifieke ervaring in economische en financiële haalbaarheidsanalyses van water-, afval- en energieprojecten, evenals programma’s voor verbetering van de financiële prestaties van nutsbedrijven. Michel heeft praktische ervaring als teamleider, projectmanager, financieel expert/econoom en PPS/transactieadviseur. Hij heeft talrijke projecten uitgevoerd binnen en/of gebruikmakend van de financiële en inkoopregels en -voorschriften van financieringsinstellingen, waaronder de EU, Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), Wereldbank, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) en KfW Ontwikkelingsbank.

Michel heeft bijgedragen aan...