PPS-transactieadvies voor vast afval

Gerealiseerd in Peru

PPS-transactieadvies voor vast afval

Evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van projectoplevering om in de Peruaanse stad Chiclayo een groeiend afvalprobleem aan te pakken en de sanitaire omstandigheden te verbeteren. Rebel adviseerde over de uiteindelijke PPS-transactie om dit maatschappelijke project te realiseren.

Uitdaging

Chiclayo heeft de grootste open stortplaats in Zuid-Amerika. Door de toegenomen productie van vast afval is de gemeente niet meer in staat om de openbare hygiëne te handhaven. Met het oog op deze kritieke omstandigheden evalueerde Rebel verschillende projectopleveringsmogelijkheden. Ook hebben we het PPS-dienstverleningssysteem geherstructureerd om zo de operationele efficiëntie te verbeteren.

Aanpak

De gemeente Chiclayo benaderde ons om verschillende projectopleveringsopties te beoordelen die de dienstverlening en de sanitaire omstandigheden in de stad zouden kunnen verbeteren. Dit omvatte onder andere het bouwen en exploiteren van een nieuwe stortplaats.

Na het vaststellen van de reikwijdte van het project volgde een evaluatie van de haalbaarheid van een PPS-structuur in deze specifieke context op punten als governance, maatschappelijke impact, financiering, economische gevolgen en juridische voorwaarden. De gemeente gebruikte de resultaten van ons werk bij het selecteren van een PPS-aanpak.

Impact

Verbeterde inzameling van vast afval en een nieuwe stortplaats voor de meer dan 500.000 inwoners van Chiclayo.