Aanpak van klimaatverandering in São Tomé en Príncipe

Gerealiseerd in São Tomé and Príncipe

Aanpak van klimaatverandering in São Tomé en Príncipe

Klimaatverandering heeft een grote impact op kustgebieden en -steden. São Tomé en Príncipe ondervindt problemen door de stijging van de zeespiegel en de toenemende frequentie en intensiteit van stormen.

Uitdaging

Het kustgebied van het district Água Grande, waar ook de kustweg ‘Marginal’ doorheen loopt, staat bloot aan de gevolgen van klimaatverandering. Het gebied wordt geconfronteerd met een stijgende zeespiegel, toenemende frequentie en intensiteit van stormen, erosie en overstromingsrisico. De Marginal is de enige fatsoenlijke wegverbinding tussen de internationale luchthaven en de hoofdstad en andere delen van het eiland.

Aanpak

Om de strijd aan te gaan met klimaatverandering heeft Rebel onderzoek gedaan naar de situatie in het kustgebied van Água Grande. Doel van het onderzoek is om een projectvoorstel met geprioriteerde maatregelen te ontwikkelen voor het district Água Grande in São Tomé, de haalbaarheid te analyseren en de basis te leggen voor subsidieaanvragen.

Behalve een haalbaarheidsstudie waarin de financiële en economische aspecten van het project zijn meegenomen, is ook een milieu- en maatschappelijk-effectbeoordeling noodzakelijk om de milieu- en maatschappelijke risico’s van het project te bepalen.

Impact

Beoordelen van en bieden van inzichten in de impact van klimaatverandering op São Tomé en Príncipe.