Het werk van het Nile Basin Initiative stroomlijnen

Gerealiseerd in Oeganda

Het werk van het Nile Basin Initiative stroomlijnen

Ondersteuning van het Nile Basin Initiative (NBI) met Operation One NBI. Rebel werd gevraagd om te helpen bij coördineren van de werkzaamheden van de drie afzonderlijke centra van het NBI om efficiënter en effectiever resultaten te kunnen leveren.

Uitdaging

Het NBI is een internationale samenwerking tussen tien landen in het Nijlbekken. Het omvat drie verschillende centra, in Oeganda, Rwanda en Ethiopië. Deze centra hebben elk hun eigen manier van werken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering van het NBI, maar ook voor andere aspecten, zoals de marketing en fondsenwerving.

 

Aanpak

Er spelen veel verschillende belangen in het Nijlbekken. Rebel wilde daarom eerst de huidige knelpunten in de bedrijfsvoering van het NBI begrijpen. Na een evaluatie van de bestaande mandaten en verplichtingen zullen we een reeks overleggen organiseren met de stakeholders van de verschillende centra in Oeganda, Rwanda en Ethiopië.

Op deze manier hopen we een aantal interventies te ontwikkelen die zullen helpen het werk van NBI te stroomlijnen. Ook zullen we ondersteuning bieden bij de implementatie van deze interventies. Ons werk zal uiteindelijk resulteren in een reeks aanbevelingen.

Impact

Verbetering van het waterbeheer voor de 257 miljoen mensen die in het Nijlbekken wonen.