aanbesteden & contracteren

In grote maatschappelijke uitdagingen hebben de publieke en private sector elkaar hard nodig. Aanbesteders staan voor een complexe vraag: hoe stimuleer je de juiste marktpartijen om de beste prijs en kwaliteit te bieden voor een publieke opgave? Private partijen moeten vervolgens – op basis van een uitvraag en beperkte informatie – met hun ideeën eruit springen om te winnen.

Aanbesteden & contracteren

De service

Omdat we zowel de publieke als de private kant goed kennen, kunnen we als geen ander hierbij helpen. Aan publieke zijde organiseren we marktconsultaties, stellen aanbesteding- en onderhandelingsstrategieën op, maken de tenderdocumenten en begeleiden de tender en beoordeling. In de interactie met marktpartijen zoeken we naar optimalisaties in onder andere de risicoverdeling. Aan private zijde helpen we onze partners om de winnende bieding op te stellen. We ondersteunen hen door een ‘strategy to win’ te formuleren, de onderhandelingen met de aanbesteders te voeren en uiteindelijk de winnende biedingsdocumenten te maken. Omdat we steeds vaker meedoen in de uitvoering van gewonnen projecten, zijn onze oplossingen ook realistisch.

Rebel is binnen grote DBFM(O)’s ooit begonnen bij het financieel structureren en begeleiden van de bid, met name in contracten met Rijkswaterstaat (zoals A16, Afsluitdijk). Deze financieel-economische bril stelt ons in staat om ook in de uitvoeringsfase vanuit maatschappelijk belang te handelen, bijvoorbeeld als het gaat om het uitwerken van prestatieprikkels.

Tot slot werken we aan professionalisering van het assetmanagement. Wij bedoelen met assetmanagement alle tools en processen die een organisatie nodig heeft om een betrouwbare meerjarenbegroting voor onderhoud en investeringen op te stellen. We weten daarbij wat de uitdagingen zijn, want we passen het ook toe op de assets waaraan Rebel zich de komende decennia heeft gecommitteerd: Keersluis Limmel, Beatrixsluis, de Afsluitdijk en A16 Rotterdam.

We kunnen ons verplaatsen in de belangen aan beide kanten van de tafel en zijn daarom bijzonder effectief in wat we doen. Met deze succesvolle aanpak realiseren we een steeds betere samenwerking tussen markt en overheid.

C

Chat met onze aanbesteden en contracteren Rebel

gerelateerde projecten

onze experts