PPS voor een gerechtsgebouw in Howard County

Gerealiseerd in Verenigde Staten

PPS voor een gerechtsgebouw in Howard County

Rebel heeft Howard County (in de staat Maryland) als adviseur bijgestaan tijdens hun eerste PPS-transactie: ontwerp, bouw, gedeeltelijke financiering, exploitatie en onderhoud van een nieuw gerechtsgebouw (van ruim 21.000 vierkante meter) en parkeervoorzieningen voor 700 auto’s.

Uitdaging

Het bestaande gerechtsgebouw van Howard County is al 175 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen. Howard County was geïnteresseerd in een PPS-leveringsmodel om de risico’s te beperken en de lokale bevolking waar voor hun geld bieden. Aangezien dit de eerste PPS-transactie was voor Howard County, was het van groot belang om het meest geschikte PPS-leveringsmodel te kiezen. We zijn met stakeholders om de tafel te gaan zitten om een efficiënt en goed doordacht aanbestedingsproces uit te stippelen.

Aanpak

Ons team heeft vier leveringsopties voor het project gedefinieerd en geanalyseerd. Zo hebben we Howard County geholpen om tot het besluit te komen dat de DBFOM-structuur met gedeeltelijke private financiering en een publieke mijlpaalbetaling de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Op deze manier kan er snel een nieuw gerechtsgebouw in gebruik worden genomen en beschikt Howard County de komende 30 jaar gegarandeerd over een goed functionerende gerechtelijke instelling.

We hebben het hoger management geholpen bij het presenteren van de resultaten aan de stakeholders en hebben met succes de aanbesteding in gang gezet, met sterke politieke steun van de uitvoerende en wetgevende organen. Ons team heeft samengewerkt met Howard County en hun technische en juridische adviseurs om de PPS te structureren. Daarbij zijn risicoanalyse-workshops gehouden, zijn er aanbestedingsdocumenten zoals een RFQ (Request for Qualification, aanmelding & screening) en een RFP (Request for Proposal, offerteaanvraag) opgesteld en werd de projectovereenkomst in een concurrentiegerichte dialoog besproken met een select aantal bieders.

Daarnaast hebben we Howard County bijgestaan om vooraf de vereiste goedkeuringen te verkrijgen van de districtsraad en dat heeft geholpen om het hele proces van RFP tot financiële afronding binnen elf maanden te voltooien – een van de kortste PPS-aanbestedingstrajecten in de Verenigde Staten. Het project is in oktober 2018 zowel financieel als commercieel sluitend gemaakt en het nieuwe gebouw zal volgens planning in juli 2021 worden opgeleverd. Dit project heeft veel lof geoogst, omdat het de eerste maatschappelijke PPS-infrastructuur met beschikbaarheidsvergoedingen is die financieel sluitend is gemaakt in de Verenigde Staten (afgezien van Long Beach, California).

Lees onze case study

Impact

Howard County krijgt een nieuw gerechtsgebouw middels een PPS die optimale waarde biedt.