Onderhandse gunning van de hoofdrailnetconcessie 2025-2033

Gerealiseerd in Nederland

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had het voornemen de HRN-concessie onderhands te gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen. Rebel heeft het ministerie ondersteund bij de stappen die nodig waren om tot een gegunde concessie te komen.

De uitdaging

Het ministerie stond voor de opgave een ambitieuze concessieovereenkomst te gunnen aan NS, in financieel uitdagende omstandigheden. Rebel trad op als inhoudelijk en strategisch adviseur.

De aanpak

Rebel heeft het ministerie geadviseerd bij alle belangrijke stappen in de verlening van de concessie: van het beleidsvoornemen met de inhoudelijke doelstellingen, via het programma van eisen en diverse concept-versies van de concessie, tot de definitieve gunning.

Het advieswerk van Rebel was vooral inhoudelijk, en gericht op de te stellen eisen, de haalbaarheid van de eisen en de wijze waarop dit in de concessie beschreven is. Daarnaast was Rebel betrokken bij het implementatietraject. Rebel ondersteunde op de inhoud bij veel van de gesprekken die met NS gevoerd zijn.

De ervaring van een Rebel

Een spannend project om aan te werken

"Fantastisch om IenW te helpen bij een integrale concessie van zo’n omvang."
Stijn Minderhoud

Impact

Het ministerie is in staat gesteld onder moeilijke financiële omstandigheden waarde te blijven bieden aan de reiziger op het hoofdrailnet.